Privacy statement voor www.magneetbril.nl

LOODS Webwinkels B.V. verwerkt persoonsgegevens in de uitoefening van haar werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kort gezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres, BSN-nummer, maar ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand, of in samenhang met andere gegevens, worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Identiteit

De identiteit van de verwerker is:

Naam: LOODS Webwinkels B.V.
Adres: Aarnout Drostdreef 14, 5051GK Goirle
Email: info@magneetbril.nl
KvK-nummer: 86868217
BTW-nummer: NL864124740B01

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

LOODS Webwinkels B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan met klanten. Hoofdzakelijk zal deze verwerking inhouden dat uw adresgegevens worden gebruikt om de door u gekocht artikelen aan u te versturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Ten aanzien van de uitvoering van onze diensten verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens indien er voor de verwerking een grondslag is in een overeenkomst of in de wet, of indien we expliciet toestemming hebben verkregen. We verwerken de volgende persoonsgegevens in de uitvoering van onze taak:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekening/IBAN nummer

Cookies op de website

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken geen cookies en verwerken enkel de gegevens van u die u aan ons verstrekt. Verder verwerken wij geen andere gegevens van u tijdens het gebruik van onze website.

Contactpersoon

Met vragen over de verwerking van uw gegevens of dit privacy statement kunt u contact opnemen met Dhr. G.O. van Schalkwijk.

Verwijderingsproces

Indien u wil dat de gegevens worden verwijderd dan kunt u een mail sturen gericht aan de contactpersoon naar het e-mailadres info@magneetbril.nl Uw gegevens worden dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Geldigheid

Dit document is geleding vanaf 01-01-2021. Dit document wordt jaarlijks herzien.

No products in the cart.